Başlangıç ve Bitiş Tarihi
22.04.2015- 22.04.2015
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:04- 12:04
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi'ne katıldık.

14-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 24. Uluslararası Madencilik Kongresi’ne (IMCET 2015) Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tayfun Yusuf YÜNSEL ve Yrd. Doç. Dr. Nazife ERARSLAN ile araştırma görevlilerinden Arman EHSANİ ve Fatih KÜÇÜKÖZTAŞ katılmıştır.

Kongre’de Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Tayfun Yusuf YÜNSEL ‘’Application of Plurigaussian Simulation Technique to a Cement Raw Material Deposit’’ başlıklı bildiri sunumunu gerçekleştirmiştir.

      Yrd. Doç. Dr. Nazife ERARSLAN ve Araş. Gör. Fatih KÜÇÜKÖZTAŞ tarafından “Behavior of FPZ and Pre-existing Cracks in an Intact Rock Specimen Subjected to Uniaxial Loading’’ başlıklı bildiri yayınlanmıştır.

Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Nazife ERARSLAN “Micro-Mechanical and Micro-Structural Aspects of Strength Variation in Rocks under Various Loading Conditions’’ başlıklı bildiri sunumunu gerçekleştirmiştir.

            Araş. Gör. Arman EHSANİ ise ‘’Okyanus ve Denizaltı Madenciliğine Kısa Bir Bakış’’ başlıklı bildirisini Kongre’de poster olarak sunmuştur.

            Kongreye katılan Bölüm çalışanlarımız Madencilik camiasından akademik ve endüstri çalışanları ile ortak çalışma alanları hakkında temaslarda bulunmuşlardır.