Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.02.2019- 01.02.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:02- 12:02
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi
III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi güvenli madencilik hedefiyle 01-04 Aralık 2018 tarihlerinde Hilton Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Konferansın ilk iki günü kurslar verilmiştir. 1 Aralık Cumartesi günü David Reece tarafından “Madenlerde Risk Yönetimi”, 2 Aralık Pazar günü ise Prof. Dr. İsmet Canbulat tarafından Uzunayak Maden Dizaynı anlatılmıştır. Verilen kurslara öğrenciler, akademisyenler, firma çalışanları dahil 70 kişi katılım göstermiştir.

3 Aralık Pazartesi günü, Konferans kamu çalışanları, özel firmalarda çalışan sektör temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla açılmıştır. Açılış konuşmaları sırasıyla Konferans Başkanı R. Güner Gürtuca, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Avustralya Türkiye Büyükelçisi Marc Innes Brown, Kanada İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Direktörü Numan Özcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız tarafından yapıldı. Sayın Cansız, güvenli madenciliğin yol haritası konusunda gerçekleştirilen projelerden ve hedeflerden bahsetmiştir.

Konferans Yürütme Kurulu’ndan İTÜ Maden Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Fişne, Adana BTÜ Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü’nden Araş. Gör. Taşkın Yıldız ile birlikte akademik camiayı temsil edenler arasındaydı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müşteşar (eski) Yardımcısı Abdulkerim Yörükoğlu, MAPEG bir önceki Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ve MİGEM Eski Daire Başkanı Mehmet Tombul Konferansa katılım gerçekleştirmişlerdir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müşteşar (eski) Yardımcısı ve TKİ (eski) Müdürü Dr. Selahattin Anaç da katılanlar arasındaydı. Anaç “Uzun Ayak Kömür Madenciliği” konusundaki Konferans Oturum Başkanlığı’nı yapmıştır.


Konferansta; “Maden Kazalarına Karşı Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale”, “Uzun Ayak Kömür Madenciliği”, “İSG Uygulamaları“ ve Türkiye’de İSG Uygulamaları" başlıklarında oturumlar gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda konusunda uzman konuşmacılar sunumlarını yapmışlardır.


Sunumlarının bitiminde oturum başkanları tarafından konuşmacılara plaket takdimi gerçekleştirilmiştir.


Konferansın sonunda toplu fotoğraf çekimi yapılmıştır.