Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği, madenlerin işletilmesi ve zenginleştirilmesi işlemlerinde jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, fizik, kimya, elektrik, metalürji, termodinamik, bilgisayar ve çevre mühendislikleri gibi pek çok disiplinin temel mühendislik tekniklerini madencilikte uygulayan çok geniş çalısma alanına sahip ve ülke ekonomisine katma degeri yüksek bir mühendislik disiplinidir.

Maden Mühendisliği, madenlerin dogada aranması, yerlerinin bulunması, rezervlerinin tespit edilmesi, ekonomik olup olmadıgının belirlenmesi, madenlerin kazılması, çıkarılması, üretilmesi, hammaddeye dönüsmesi için zenginleştirilmesi vb. pek çok teknik çalışmaları gerçekleştirirken mühendisliğin temel ilke ve yaklaşımlarını kullanır. Tüm bu çalısmaları yaparken Maden Mühendislerinin hedefi Ekonomi-Güvenlik-Çevre üçgeni içinde çalışmaktır.

Maden Mühendislerinin çalısmaları neticesinde ürettikleri tüm hammaddeler ise endüstrinin temel hammadde ihtiyaçlarını karşılar. Demir-çelik, diger metaller, metal dısı endüstriyel hammaddeler, seramik, çimento, inşaat, enerji, otomotiv, boya, kimya, deterjan, kagıt ve plastik endüstrilerinin kullandıkları tüm hammaddeler madencilik faaliyetleri neticesinde üretilir. Kisaca, madenler ve maden ürünleri endüstri ve sanayiinin lokomotifidir.

Maden Mühendisliği Eğitimi

Maden Mühendisliği, temel fen ve mühendislik tekniklerini madencilikte uygulayan çok geniş çalısma alanına sahip bir mühendislik disiplindir. Bu bölüm egitiminde, degişik anabilim dallarında uzmanlaşmıs akademik ögretim üyesi kadrosu ile lisans ve lisansüstü seviyede temel mühendislik ve uzmanlık egitimi verilmektedir.

Maden Mühendisliği lisans programından mezun olan Maden Mühendisleri asagıdaki bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olarak iş hayatına baslamaktadırlar.

 1. Mesleki etik sahibi mühendis olabilme,
 2. Is güvenligi ve isçi saglıgı ilkelerine uygun çalışma ortamı oluşturabilme,
 3. Madencilik alanında mühendislik problemlerini tanımlama,
 4. Mühendislik bilgilerini madencilik problemlerinin çözümünde kullanabilme,
 5. Veri toplama, analiz etme, modelleme, yorumlama ve teknik raporlama,
 6. Madencilik sektörü için yenilikçi, modern ve çevreci teknolojiler üretebilme,
 7. Araştırmacı, sorgulayıcı ve meslekte profesyonel çalısabilme,
 8. Sorumluluk alma, bagımsız davranma ve inisiyatif kullanabilme,
 9. Bilgisayar programları gibi modern mühendislik yöntemlerini kullanabilme,
 10. Uluslararası platformlarda meslegini icra edebilecek mesleki yabanci dil bilgisi,
 11. Problemlerin çözümünde disiplinler arasi takim çalismasi yapabilme,
 12. Ülkemiz madencilik kaynaklarını bilme ve verimli üretim projeleri gelistirebilme,
 13. Ulusal ve uluslararası güncel sorunları bilme ve entelektüel kisilik sahibi olma,
 14. Etkin sözlü ve yazılı iletisim kurabilme, kendini ifade edebilme,
 15. Yaşam boyu ögrenme bilincine sahip olabilme.

Maden Mühendislerinin Görevleri

 • Madenlerin dogada aranması ve yerlerinin tespit edilmesi
 • Bulunan madenlerin rezervlerinin ve ekonomik degerlerinin belirlenmesi
 • Maden üretim metodunun belirlenmesi ve projelendirilmesi
 • Üretimine karar verilen madenlerin işletilmesi için alt yapilarin hazirlanması
 • Madenlerin uygun teknikle dogadan kazılarak çıkarılması
 • Üretilen madenlerin kalitelerinin yükseltilmesi için zenginleştirilmesi
 • Zenginleştirme tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi
 • Altin, platin ve degerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme
 • Atiklarin geri dönüsümü ve atıksız madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Çevreye duyarlı madencilik yapmak
 • Çimento hammaddelerinin hazirlanması ve ögütülmesi
 • Mevcut tesislerin verimliliklerinin artirilması
 • Üretim öncesinde ÇED raporu Hazırlamak, üretim sırasında rapora uygun üretim gerçekleştirmek, üretim sonrasında rapora uygun rehabilitasyon ve rekültivasyon yapmak
 • Ürün analizleri ile üretim kontrolleri yapmak
 • İş ve işyeri güvenligi kontrolleri yapmak