ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL HİZMET BEDELLERİ 
Kod Deney Veya Hizmet Adı TL / Numune - Birim Fiyatı Kurum İmkanları
1 PROJELER VE RAPORLAR Kullanılmıyor Mesai harici
1.1 İşletme projeleri (verileri ilgili kişi/şirket sağlayacak) 3500
1.2 Taş ocağı veya mermer ruhsatları için teknolojik rapor 1250
1.3 Saha teknik gezileri (kısa rapor) 1300
1.4 Delme patlatma tasarım raporu 2000
1.5 İşletme izni alınmış sahalarda delme patlatma raporu 2000
1.6 Patlatma titreşimi ve hava şoku ölçüm raporu 5000
1.7 Patlatmalı yapı yıkımı tasarımı 10 000
1.8 Şev duraylılık analizleri (deneyler hariç) 3000
1.9 Açık işletme projelendirme 90 000
1.10 Yeraltı işletme projelendirme 100 000
1.11 Maden işletmesi fizibilite projesi 45 000
1.12 Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri tasarımı 45 000
1.13 Cevher hazırlama ve zenginleştirme fizibilite projesi 50 000
1.14 Araştırma-etüt raporu 5000
2 KİMYASAL ANALİZLER
2.1 SiO2, Al2O3 ,Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O (yarı kantitatif) 200 / numune Kullanılıyor Mesai içi
2.2 SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O (eritiş) 250 / numune
2.3 Baca tozunda ağır metal analizi 100 / element
2.4 Katı ve sıvı atıklarda ağır metal analizi 100 / element
2.5 Kayaç ve toprak her bir element için (iz elementler hariç) 25 / element
2.6 Kızdırma kaybı tayini 100 / numune
2.7 XRD patern çekimi 100 / numune
2.8 Kalitatif faz analizi (patern çekimi ve tanımlama) 200 / numune
2.9 XRD ile amorf faz oranının belirlenmesi 750 / numune
2.10 Fren balatalarında asbest analizi 1300 / numune
2.11 ICP ile cevher ve kayaç numunelerinde Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Si, Mn, Cr, Co, Fe, Mo ve Ti Tayini 100 / element
2.12 Pt, Pd analizi 150 / element
2.13 XRF cihazı ile kimyasal analiz (Cr2O3, Fe2O3) 100 / numune
2.14 ICP ile metallerin tayini ( Sb, As, Cd, Co, Mn, Mo, Ni, Se, Zn, Pb, Fe, Cu) 150 / element
2.15 Mn, Fe, Si, Cr analizi (mangan cevheri) 150 / numune
2.16 Cr, Fe, Si, Mn, Al analizi (krom cevheri) 150 / numune
2.17 Zn, Pb, Cu analizi (çinko cevheri) 150 / numune
2.18 Fe, Cr, Mn, Al analizi (kurşun cevheri) 150 / numune
2.19 B2O3 analizi (Bor Bileşikleri) 50 / numune
2.20 SiO2 analizi (doğal silikatlar, barit, kromit cevheri) 75 / numune
2.21 Cr2O3 analizi 75 / numune
2.22 Toplam demir (Fe (top) analizi 75 / numune
2.23 Nadir toprak elementleri (Ce, Dy, Er, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Th,Tm,Y, Yb, Hf, Tb) analizi 75 / element
2.24 As, Be, Bi, Cd ,Co, Cu, Ga, Ge, In, Ni, Mo,Sb, Ta, Tl, U, V (toprak, sediment, kayaç) 75 / element

Kod Deney Veya Hizmet Adı TL / Numune - Birim Fiyatı Kurum İmkanları
3 KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ
3.1 Tek eksenli basınç dayanımı (karot hariç) 380 / set-beş numune Kullanılıyor Mesai içi
3.2 Tek eksenli basınç dayanımı (karot dahil) 500 / set-beş numune
3.3 İndirekt (Brazilian) çekme dayanımı (karot dahil) 500 / set-beş numune
3.4 Üç eksenli basınç dayanımı (karot dahil) 1100 / set-beş numune
3.5 Tek eksenli deformabilite deneyi (Young modülü ve Poisson oranı) 1300 / set-beş numune
3.6 Pundit sonik hız deneyi 700 / set-beş numune
3.7 Nokta yük indeks tayini 160
3.8 Kayaç sertliği Schmidt Çekici (L veya N) 170
3.9 Yoğunluk (numune hazırlama dahil) 150
3.10 Birim hacim ağırlık (numune hazırlama dahil) 150
3.11 Ağırlıkça su emme (numune hazırlama dahil) 150
3.12 Porozite (numune hazırlama dahil) 150
3.13 Suda dağılma dayanımı (numune hazırlama dahil) 300 / set-beş numune
3.14 Direkt kesme dayanımı (numune hazırlama dahil) 500 / set-beş numune
3.15 Donma ve çözünme deneyi (numune hazırlama dahil) 400 / set-beş numune
4 AGREGA, DOLGU MALZEMELERİ, DOĞAL TAŞ (MERMER) VE BETON DENEYLERİ
4.1 Basınç dayanımı tayini (10 adet numune hazırlaması dahil) 250 /set Kullanılıyor Mesai içi
4.2 Elek analizi 150 / set
4.3 Los Angles aşınma kaybı 300
4.4 Agregaların klor içeriği 200
4.5 Agregaların sülfat içeriği 200
4.6 Agregaların alkali-silis reaktivitesi 380
4.7 Yassılık indeksi 380
4.8 Çok ince malzeme muhtevası 280
4.9 Asitte çözünen sülfat 280
4.10 Donma ve çözülmeye karşı direnç 400
4.11 Agregaların organik madde tayini 130
4.12 % incelik modülü 330
4.13 Birim hacim ağırlık 130
4.14 Özgül ağırlık 130
4.15 Su içeriği tayini 130
4.16 Knoop sertliği 250
4.17 Eğilme dayanım tayini 250
4.18 Yük altında bükülme dayanım tayini 250
4.19 Mineralojik ve petrografik tanımlama (numune hazırlama dahil) 500
4.20 Böhme aşınma direnci 350
4.21 Parlaklık ölçme 70
4.22 Sertlik 130 / numune
4.23 Kimyasal içeriklerin tespiti (CaO, MgO, SiO2, Al3O3, Fe2O3, CaCO3, MgCO3, numune hazırlama dahil) 380 / numune
4.24 Porozite 130 / numune
4.25 Pürüzlülük (numune hazırlama dahil) 400 / set-6 numune

Kod Deney Veya Hizmet Adı TL / Numune - Birim Fiyatı Kurum İmkanları
5 CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME DENEYLERİ
5.1 Öğütme testleri 1000 / numune Kullanılıyor Mesai içi
5.2 Yoğunluk tayini 130 / numune
5.3 Kuru eleme + 0,147 mm fraksiyonlar için 15 / fraksiyon
5.4 Kuru eleme - 0,147 mm fraksiyonlar için 20 / fraksiyon
5.5 Yaş eleme + 0,147 mm fraksiyonlar için 15 / fraksiyon
5.6 Yaş eleme - 0,147 mm fraksiyonlar için 20 / fraksiyon
5.7 Öğütülebilirlik iş indeksi tayini 900 / deney
5.8 Sallantılı masa deneyleri 180 / deney
5.9 Flotasyon deneyleri 180 / deney
5.10 Kömür yüzme – batma deneyleri 180 / deney
5.11 Flokülasyon ve koagülasyon 140 / deney
5.12 Katıdan özütleme (liç) deneyleri 50 / deney
5.13 Kimyasal çöktürme (sedimantasyon) 50 / deney
5.14 Kireçtaşı kalsinasyon (900-1000-1200 oC) 2800 / numune
5.15 Yüzey temizleme 60 / deney
5.16 Kurutma 140 / deney
5.17 Ön zenginleştirme testleri (kimyasal analiz dahil) 3800 / numune
5.18 CO2 / CaCl2 çöktürme 40 / deney
5.19 Hidrosiklon ile sınıflama 60 / deney
5.20 Katı sıvı ayırma (vakum filtre seti) 40 / deney
5.21 Katı sıvı ayırma (basınçlı filtre seti) 60 / deney
5.22 Katı sıvı ayırma (filtre presi) 230 / deney
5.23 Nem tayini 50 / numune
5.24 pH ölçümü 20 / numune
5.25 Kül tayini 100 / numune
5.26 Viskozite ölçümü 100 / numune
5.27 Renk tayini 50 / numune
6 ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
6.1 Tabii su muhtevası tayini 40 / numune Kullanılıyor Mesai içi
6.2 Dane yoğunluğu tayini (piknometre deneyi) 80
6.3 Porozite -birim hacim ağırlığı (tabii veya kuru) 80
6.4 Atterberg limitleri (likit ve plastik limit, plastiklik indeksi) 160
6.5 Zemin kuru birim ağırlığının yerinde tespiti 80
6.6 Granülometri (eleme, çökeltme, kombine analizi) 160
6.7 Granülometri (eleme, kumlu zeminler) 90
6.8 Granülometri (eleme, killi zeminler, 200 nolu elekten yıkama) 90
6.9 Hidrometre deneyi 120
6.10 Tabii ve yoğrulmuş halde yalnız serbest basınç mukavemeti 120
6.11 Gerilme-birim boy değişimi diyagramı 160
6.12 Konsolidasyonlu-drenajlı 310 / 2 numune
6.13 Konsolidasyonlu-drenajlı residual parametreler tayini 380 / 2 numune
6.14 Standart proktor ile kompaksiyon deneyi 230
6.15 Modifiyeproktor kompaksiyon deneyi 310
6.16 CBR kompaksiyon deneyi 310
6.17 0.5-1.0-2.0-4.0-8.0-16.0-4.0-1.00 kg/cm² kademeli yükleme için e-log P eğrisi (her kademede 24 saat beklemeli) 380
6.18 Hızlı yükleme 230
6.19 Kumlarda permeabilite 160
6.20 Killerde permeabilite 230

Kod Deney Veya Hizmet Adı TL / Numune - Birim Fiyatı Kurum İmkanları
6.21 Zeminde organik madde tayini 160 Kullanılıyor Mesai içi
6.22 Örselenmiş numune alma 80
6.23 Örselenmemiş numune alma 160
6.24 Drenajsız konsolidasyonsuz üç eksenli deney 230
6.25 Drenajsız konsolidasyonlu üç eksenli deney 460
6.26 Drenajlı konsolidasyonlu üç eksenli deney 640
6.27 Arazide yükleme deneyi 640 / deney
6.28 Arazide gözle muayene 310 / çukur
7 NUMUNE HAZIRLAMA DENEYLERİ
7.1 Blok kesme düzeltme 30 / numune Kullanılıyor Mesai içi
7.2 Bloktan karot alma 20 / numune
7.3 Karot kesme düzeltme 20 / numune
7.4 Numune bölme 30 / numune
7.5 Çeneli kırıcıda kırma 50 / numune
7.6 Öğütme 50 / numune
7.7 İnce kesit yapımı 60 / numune
7.8 Parlak kesit yapımı 130 / numune
7.9 Kırma, öğütme, eleme 100 / numune
8 MADEN CEVHERLERİNİN İŞLETİLEBİLİRLİK TESPİTLERİ
8.1 Petrografik tanımlama 280 / numune Kullanılıyor Mesai içi
8.2 İnce kesit incelemesi 130 / kesit
8.3 Cevher tayini 130 / parlak kesit
8.4 Tenör ve rezerv tespitleri (veri kişi/şirket tarafından sağlanacak) 2500
8.5 Maden ve cevher hazırlama tesislerinin çevresel etkileri 2000
9 KÖMÜR ANALİZLERİ
9.1 Nem, uçucu madde, kül, kükürt ve kalorifik değerler tayini 550 / numune Kullanılıyor Mesai içi
9.2 Elementer analiz (C, H, N, S) 400 / numune
9.3 Emisyon ölçümleri (SO2, CO2, CO, CH4, NOx) 500 / numune
9.4 Yanabilir ve külde kükürt analizleri 200 / numune
10 MADEN SAHASI ÇALIŞMALARI
10.1 Maden sahası incelemesi 1500 taban ücreti + 750 / gün Kullanılmıyor Mesai harici
10.2 Danışmanlık hizmetleri 500 / gün
10.3 Kısa süreli arazi çalışması ve nezareti 400 / gün
11 PROJE KONTROL VE ONAY HİZMETLERİ
11.1 Maden ve Cevher Hazırlama Müh. Bölümü desteğinde hazırlanan projelerin kontrol ve onayı 1000 / proje Kullanılmıyor Mesai harici
11.2 Maden ve Cevher Hazırlama Müh. Bölümünden bağımsız olarak hazırlanan projelerin kontrol ve onayı 750 / proje
11.3 Maden ve Cevher Hazırlama Müh. Bölümü desteğinde hazırlanan raporların kontrol ve onayı 750 / rapor
11.4 Maden ve Cevher Hazırlama Müh. Bölümünden bağımsız olarak hazırlanan raporların kontrol ve onayı 1000 / rapor
11.5 Raporların İngilizce yazılması 50 / sayfa
11.6 Mesleki kontrol hizmetleri 2000 / ay
12 SINAV SORU VE KİTAPÇIĞI HAZIRLANMASI
12.1 Tek bir soru için 180 / soru Kullanılmıyor Mesai harici
12.2 Bilgi notu hazırlanması 7000
12.3 Geniş kapsamlı bilimsel döküman ve rapor hazırlama 10 000
12.4 Yabancı dilde bilimsel ve teknik rapor yazılması 400 / sayfa

ÖNEMLİ NOTLAR
 • Fiyatlara KDV dahil değildir.
 • 5 numune ve/veya deney % 10 indirim
 • 10 numune ve/veya deney % 15 indirim
 • 15 numune ve/veya deney % 20 indirim
 • 20 numune ve/veya deney % 25 indirim
 • ADANA BTÜ lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine % 30 indirim uygulanır.
 • Elementel kimyasal analizlerde 10 elementten sonra % 25 indirim uygulanır.
 • Elementel kimyasal analizlerde 15 elementten sonra % 30 indirim uygulanır
 • Elementel kimyasal analizlerde 20 elementten sonra % 40 indirim uygulanır
 • Kamu kurumları ve diğer özel sektör gruplarında sürekli olarak yapılacak analiz ve deneyler için özel protokolle fiyat indirimi yapılır.
 • Çoklu iş taleplerinde karşılıklı anlaşma ile fiyat indirimi uygulanabilir.
 • Saha çalışmalarında ve sahadan numune alma işlemleri için gidiş-dönüş ulaşımı, yemek, konaklama ve numune taşıma saha sahibi kişi/şirket tarafından karşılanır.