Maden ve Cevher Hazırlama Bölümü 2018 yılı için döner sermaye fiyatları
 
Kod Deney Veya Hizmet Adı TL / Numune - Birim Fiyatı Kurum İmkanları
1 PROJELER VE RAPORLAR Kullanılmıyor Mesai harici
1.1 İşletme projeleri (verileri ilgili kişi/şirket sağlayacak) 6000
1.2 Taş ocağı veya mermer ruhsatları için teknolojik rapor 2000
1.3 Saha teknik gezileri (kısa rapor) 2000
1.4 Delme patlatma tasarım raporu 3000
1.5 İşletme izni alınmış sahalarda delme patlatma raporu 3000
1.6 Patlatma titreşimi ve hava şoku ölçüm raporu 6500
1.7 Patlatmalı yapı yıkımı tasarımı 12000
1.8 Şevduraylılıkanalizleri (deneyler hariç) 4500
1.9 Açık işletme projelendirme 10000
1.10 Yeraltı işletme projelendirme 120000
1.11 Maden işletmesi fizibilite projesi 55000
1.12 Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri tasarımı 55000
1.13 Cevher hazırlama ve zenginleştirme fizibilite projesi 60000
1.14 Araştırma-etüt raporu 6000
2 KİMYASAL ANALİZLER (XRF, ICP, AAS)
2.1 XRF pres tablet hazırlanarak (SiO2,Al2O3,Fe2O3, TiO2,CaO,MgO, Na2O, K2O gibi) 225 / numune Kullanılıyor Mesai içi
2.2 XRF eritiş numunesi hazırlanarak (SiO2,Al2O3,Fe2O3, TiO2,CaO,MgO, Na2O, K2O gibi) 300 / numune
2.3 Katılarda ağır metal ve iz element analizi (ICP) ilk element 200 TL +35 TL her ilave element için
2.4 Sıvılarda ağır metal ve iz element analizi (ICP) ilk element 100 TL +35 TL her ilave element için
2.5 Kızdırma kaybı tayini 110 / numune
2.6 XRDpaternçekimi 160 / numune
2.7 Kalitatif faz analizi (XRD paternçekimi ve tanımlama) 250 / numune
2.8 XRD ile yarı kantitatif faz oranının belirlenmesi 800 / numune
2.9 Fren balatalarında asbest analizi 1600 / numune
2.10 AAS ile cevher ve kayaç numunelerinde Cu, Pb,Zn, Ni,Cd, Si, Mn, Cr,Co, Fe,Move Ti Tayini 100 TL/ element
2.11 İnorganik malzemelerdeelementerKarbon ve Sülfür analizi 275/Numune
2.12 Organik malzemelerde ve kömürde elementersülfür analizi 175/Numune
2.13 Böbrek Taşı analizi(numune minimum 3 mm boyutunda olmalıdır) 40 / Analiz
2.14 TGA (Termogravimetrikanaliz) 190/Numune
2.15 FT-IR analizleri 150/Analiz
3 KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ
3.1 Tek eksenli basınç dayanımı (karot hariç) 550 / set-beş numune Kullanılıyor Mesai içi
3.2 Tek eksenli basınç dayanımı (karotdahil) 800 / set-beş numune
3.3 Kırılma tıkızlığı deneyi 1000 / set-beş numune
3.4 İndirekt(Brazilian) çekme dayanımı (karotdahil) 550 / set-beş numune
3.5 Eğilme direnci tayini 350 / set-beş numune
3.6 Tek eksenlideformabilitedeneyi (YoungmodülüvePoissonoranı) 1750 / set-beş numune
3.7 Punditsonikhız deneyi 700 / set-beş numune
3.8 Nokta yük indeks tayini 225
3.9 Kayaç sertliğiSchmidtÇekici (L veya N) (Dijital) 60
3.10 Yoğunluk (numune hazırlamadahil) (Helyum) 150
3.11 Birim hacim ağırlık (numune hazırlamadahil) 175
3.12 Ağırlıkça su emme (numune hazırlamadahil) 175
3.13 Porozite(numune hazırlamadahil) 175
3.14 Suda dağılma dayanımı (numune hazırlamadahil) 375 / set-beş numune
3.15 Darbe dayanımı testi (numune hazırlamadahil) 330 / set-beş numune
3.16 Donma ve çözünme deneyi (numune hazırlama dahil) TÜRKAK AKRETİDE DENEY 750 / set-beş numune
4 AGREGA, DOLGU MALZEMELERİ, DOĞAL TAŞ (MERMER) VE BETON DENEYLERİ
4.1 Basınç dayanımı tayini (10 adet numune hazırlamasıdahil) 300 /set Kullanılıyor Mesai içi
4.2 Elek analizi 200 / set
4.3 LosAnglesaşınma kaybı 330
4.4 Agregaların klor içeriği 220
4.5 Agregaların sülfat içeriği 220
4.6 Agregaların alkali-silisreaktivitesi 440
4.7 Yassılık indeksi 440
4.8 Çok ince malzeme muhtevası 330
4.9 Asitte çözünen sülfat 330
4.10 Donma ve çözülmeye karşı direnç 550
4.11 Agregaların organik madde tayini 175
4.12 % incelikmodülü 380
4.13 Birim hacim ağırlık 175
4.14 Özgül ağırlık 175
4.15 Su içeriği tayini 175
4.16 Knoopsertliği 220
4.17 Böhmeaşınma direnci 440
4.18 Parlatılmış yüzeylerde parlaklık ölçme (mermer ve doğaltaş) 125
4.19 Sertlik (ShoreScleroscope) 60
4.20 Kimyasal içeriklerin tespiti (CaO,MgO, SiO2, Al3O3, Fe2O3, pres tablet ile) 225 / numune
4.21 Porozite 175 / numune
4.22 Mermer vedoğaltaşlardaparlatılmış yüzeylerde pürüzlülük (numune hazırlamadahil) 500 / set-6 numune
4.23 Mermer ve doğal taşlarda kayma direnci (Pandül) Deneyi 150 / Numune  
5 CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME DENEYLERİ
5.1 İri kırma / boyut küçültme 15 / kg numune Kullanılıyor Mesai içi
5.2 İnce kırma / boyut küçültme 15 / kg numune
5.3 Öğütme / boyut küçültme 15 / kg numune
5.4 Temsili numune alma,konilemedörtleme veriffle 15 / kg numune
5.5 Öğütme testleri 1350 / numune
5.6 Cevher ve minerallerin piknometre ile özgül ağırlık tayini 150 / Analiz
5.7 Helyum Piknometresi ile özgül ağırlık ve yoğunluk tayini 160/ Analiz
5.8 BlaineYüzey Alanı Belirleme Aparatı ile özgül yüzey alanı 180 /Analiz
5.9 Kuru eleme iletane boyutu analizi+ 0,147 mmfraksiyonlariçin 25 /fraksiyon
5.10 Kuru eleme iletane boyutu analizi- 0,147 mm fraksiyonlariçin 30 /fraksiyon
5.11 Yaş elemeile tane boyutu analizi+ 0,147 mm fraksiyonlariçin 25 /fraksiyon
5.12 Yaş eleme iletane boyutuanalizi- 0,147 mm fraksiyonlar için 35 /fraksiyon
5.13 MalvernMS 3000 Lazer tane boyutu analizcihazı ile analiz-Kuru (0.01 µm – 3500 µm) 150/Analiz
5.14 MalvernMS 3000 Lazer tane boyutu analizcihazı ile analiz- Yaş (0.01 µm – 3500 µm) 120/Analiz
5.15 Öğütülebilirlikiş indeksi tayini (Bondworkindex) 1100 / deney
5.16 Hardgroveöğütülebilirlikindeksi tayini (Hardgrovegrindabilityindex) 350 / deney
5.17 Sallantılı masa deneyleri 300 / deney
5.18 Falconseperatörüile yoğunluk farkına bağlı zenginleştirme deneyi 300 / deney
5.19 Flotasyon deneyleri 300 / deney
5.20 Kömür yüzdürme – batırma deneyleri 1500 / deney
5.21 Flokülasyonvekoagülasyondeneyleri 175 / deney
5.22 Liç deneyleri 120 / deney
5.23 Çöktürme deneyleri (sedimentasyon) 100 / deney
5.24 Kireçtaşıkalsinasyon(900-1000-1200oC) 3500 / numune
5.25 Yüzey temizleme, aşındırma 80 / deney
5.26 Kurutma (max 5 kg) 150 / deney
5.27 Ön zenginleştirme testleri (kimyasal analizdahil) 4500 / numune
5.28 Katı sıvı ayırma (vakum filtre seti) 110 / deney
5.29 Katı sıvı ayırma (basınçlı filtre seti) 110 / deney
5.30 Nem tayini 60 / numune
5.31 pHölçümü 25 / numune
5.32 Kül tayini 120 / numune
5.33 Düşük -Yüksek alan şiddetli Kuru manyetik ayırma deneyi (1-10 kg. numune) 300 / deney
5.34 Demir cevheri peletleme deneyleri ve pelet özelliklerinin belirlenmesi Talebe göre ücretlendirilir
5.35 Talebe bağlı cevher hazırlama ve zenginleştirme deneyleri Talebe göre ücretlendirilir
6 ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ
6.1 Tabii su muhtevası tayini 85 / numune Kullanılıyor Mesai içi
6.2 Dane yoğunluğu tayini (piknometre deneyi) 110
6.3 Porozite-birim hacim ağırlığı (tabii veya kuru) 110
6.4 Atterberglimitleri (likitve plastik limit, plastiklik indeksi) 220/deney
6.5 Zemin kuru birim ağırlığının yerinde tespiti 110
6.6 Granülometri(eleme, çökeltme, kombine analizi) 200
6.7 Granülometri(eleme, kumlu zeminler) 110
6.8 Granülometri(eleme, killi zeminler, 200noluelekten yıkama) 110
6.9 Hidrometre deneyi 175
6.10 Tabii ve yoğrulmuş halde yalnız serbest basınç mukavemeti 400
6.11 Konsolidasyon 450 / 2 numune
6.12 Proktorilekompaksiyondeneyi 220
6.13 CBRkompaksiyondeneyi 380
6.14 Kumlardapermeabilite(sabit seviyeli) 175
6.15 Killerdepermeabilite(düşen seviyeli) 220
6.16 Zeminde organik madde tayini 175 Kullanılıyor Mesai içi
6.17 Drenajsızkonsolidasyonsuzüç eksenli deney 275
6.18 Drenajsızkonsolidasyonluüç eksenli deney 500
6.19 Drenajlıkonsolidasyonluüç eksenli deney 700
6.20 Arazide yükleme deneyi 750 / deney
6.21 Arazide gözle muayene 350 / çukur
7 NUMUNE HAZIRLAMA DENEYLERİ
7.1 Blok kesme düzeltme 50 / numune Kullanılıyor Mesai içi
7.2 Bloktankarotalma 40 / numune
7.3 Karotkesme düzeltme 40 / numune
7.4 Numune bölme 50 / numune
7.5 Çeneli kırıcıda kırma (Max 10 kg) 75 / numune
7.6 Öğütme 70 / numune
7.7 İnce kesit yapımı 90 / numune
7.8 Parlak kesit yapımı 175 / numune
7.9 Kırma, öğütme, eleme (Max 5 kg) 120 / numune
8 MADEN CEVHERLERİNİN İŞLETİLEBİLİRLİK TESPİTLERİ
8.1 Petrografik tanımlama 350 / numune Kullanılıyor Mesai içi
8.2 İnce kesit incelemesi 175 / kesit
8.3 Tenörve rezerv tespitleri (veri kişi/şirket tarafından sağlanacak) 2750
8.4 Madenvecevher hazırlama tesislerinin çevresel etkileri 2250
9 KÖMÜR ANALİZLERİ
9.1 Nem, uçucu madde, kül, kükürt vekalorifikdeğerler tayini 660 / numune Kullanılıyor Mesai içi
9.2 TGA ile kömürlerde nem, uçucu madde ve kül analizi 330/numune
9.3 Yanabilir kükürt analizi 175 / numune
10 MADEN SAHASI ÇALIŞMALARI
10.1 Maden sahası incelemesi 2000 taban ücreti + 120 / gün Kullanılmıyor Mesai harici
11 ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) ANALİZİ
11.1 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile görüntü alma ve fotoğrafçekimi 325/saat (1-2 adet numune için1 saat, 3 adet veüzeri numune sayısıiçin 2 ve üzeri) Söz konusu süre işin niteliğine bağlı olup,laboratuvar işlem yoğunluğuna bağlı olarak analiz sahibine fotoğraf çekimi günü ve saati bilgisi için randevu verilerek analizler ve/veya fotoğraf çekimi yapılacaktır.
11.2 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile görüntü alma, fotoğrafçekimi vemikrokimyasal(EDS) analiz 425/saat (1-2 adet numune için1 saat, 3 adet veüzeri numune sayısıiçin 2 ve üzeri)
12 PROJE KONTROL VE ONAY HİZMETLERİ
12.1 Maden ve Cevher Hazırlama Müh. Bölümü desteğinde hazırlanan projelerin kontrol ve onayı 1400 / proje Kullanılmıyor Mesai harici
12.2 Maden ve Cevher Hazırlama Müh. Bölümünden bağımsız olarak hazırlanan projelerin kontrol ve onayı 1100 / proje
12.3 Maden ve Cevher Hazırlama Müh. Bölümü desteğinde hazırlanan raporların kontrol ve onayı 1100 / rapor
12.4 Maden ve Cevher Hazırlama Müh. Bölümünden bağımsız olarak hazırlanan raporların kontrol ve onayı 1100 / rapor
12.5 Raporların İngilizce yazılması 75 / sayfa
12.6 Mesleki kontrol hizmetleri 2500 / ay
13 SINAV SORU VE KİTAPÇIĞI HAZIRLANMASI
13.1 Tek bir soru için 220 / soru Kullanılmıyor Mesai harici
13.2 Bilgi notu hazırlanması 8500
13.3 Geniş kapsamlı bilimseldökümanve rapor hazırlama 13 000
  NOTLAR

•Fiyatlara KDV dahil değildir.
•5 numune ve/veya deney % 10 indirim
•10 numune ve/veya deney % 15 indirim
•15 numune ve/veya deney % 20 indirim
•20 numune ve/veya deney % 25 indirim
•ADANA BTÜ lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine % 30 indirim uygulanır.
•Elementel kimyasal analizlerde 10 elementten sonra % 25 indirim uygulanır.
•Elementel kimyasal analizlerde 15 elementten sonra % 30 indirim uygulanır.
•Elementel kimyasal analizlerde 20 elementten sonra % 40 indirim uygulanır.
•Kamu kurumları ve diğer özel sektör gruplarında sürekli olarak yapılacak analiz ve deneyler için özel protokolle fiyat indirimi yapılır.
•Çoklu iş taleplerinde karşılıklı anlaşma ile fiyat indirimi uygulanabilir.
•Saha çalışmalarında ve sahadan numune alma işlemleri için gidiş-dönüş ulaşımı, yemek, konaklama ve numune taşıma saha sahibi kişi/şirket tarafından karşılanır.