Code

Course Title

T

L

C

ECTS

TUR 101

Turkish Language I

2

0

2

3

Content:Chronological Development of Turkish Language, the General Characteristics of Turkish Language, Elements of sentences. Exercises in sentence analysis. Readings from literature. Exercises in composition.

Textbook:
The instructor lecture notes
Demir Nurettin, Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker yay., 2003.
Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Engin Yayınları, Ankara.
Demircan Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul: Yaylım yay., 2000.
Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul: İÜEF yay.
Gencan Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ankara: TDK yay.,1979.

Additional Resources:

  • Özkırımlı Atilla, Türk Dili-Dil ve Anlatım, İstanbul: Bilgi Üniversitesi yay., 2001.
  • Eker Süer, Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker yay. , 2002.