Code

Course Title

T

L

C

ECTS

HIS 102

Ataturk’s Principles and The History of Turkish Revolution I

2

0

2

2

Content:Analysis of the main political, social, economic and cultural currents in the Republican era. Nation state and nationalism as a major force in Turkey.

Recommended Sources:
Textbook:

Demir Nurettin, Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker yay., 2003.
Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Engin Yayınları, Ankara.
Demircan Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul: Yaylım yay., 2000.
Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul: İÜEF yay., 1968.
Gencan Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ankara: TDK yay., 1979.

  • Additional Resources:

  • Özkırımlı Atilla, Türk Dili-Dil ve Anlatım, İstanbul: Bilgi Üniversitesi yay, 2001.
  • Eker Süer, Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker yay, 2002.