Staj Başvurusu sırasında takip edilecek adımlar ve gerekli formlar;

1- Staj yapılacak kuruluş/iş yerinden staja kabul edildiğinizi belirten bir belge alınır.
2- Staj Başvuru formu staj yapılacak kuruluş/iş yeri tarafından gerekli yerler imzalı/ mühürlü onaylatılarak bölüm staj komisyonuna iletilir. Başvuru formu için tıklayınız.
3- Bölüm Staj komisyonu tarafından onaylanan başvuru formu Mühendislik Fakültesine teslim edilir.

Staj Defteri için tıklayınız.
Üniversite Staj yönergesi için tıklayınız. 
Staj Zorunluluk Belgesi bölüm sekreterliğinden temin edilebilir.
Staj raporu yazım kuralları için tıklayınız.
Staj Değerlendirme formu için tıklayınız.
Staj Kuralları için tıklayınız.

NOT: * Resmi işlemlere başlamadan önce staj yapılacak kuruluş ve içerik ile ilgili Bölüm staj komisyonundan onay alınması gereklidir. * Başvuru formu ve staja kabul yazısı belirtilen tarihe kadar staj komisyonuna teslim edilmelidir.