Vizyon
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, maden kaynaklarının değerlendirilmesi ve cevher zenginleştirilmesi konularında bilimsel ve teknolojik çözümler üreterek, günümüzde ve gelecekteki taleplere cevap verecek, toplumsal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, küresel gelişmelere açık, ilgili sektörlerde aktif olarak görev yapacak mühendisler yetiştiren bir bölüm olmak.